Pedigree of future litter

future litter

Fukutaruu Shirakami Kensha

Daiya Go Rokku Hando Touwa

Daiuchuu (Oozora) Go Aomori Mikamisou
Ranhime Go Erukusou

Mao Go Sara Hana Kensha

Megapolis Style Ichirou

Mao Go Zushi Murai

Shuuka Go Megumi

Tsunatora Go Megumi
Tenshou Go Kawasaki Kudou

Naoko Go Megumi

Yukina Go Misuzu Kohakusou

Hachidai Go Koyama Matsuba Sou

Kasumi Go Sendai Memesawa (Hibisawa)
This pedigree was generated by