Pedigree of future litter

future litter

Genki Go Ryuumon

Azumagenji Go Kisarazu Nomura

Kaiho Jinpou Go Kisarazu Nomura
Himawari Go Kisarazu Nomura

Chihiro Go Awakoku Hikarinomiya

Hokushuu Go Senshuu Takashihamasou
Miki Go Nagata Kensha

Naomi Go Fuen No Oka

Hideyoshi Go Kyushu Ishida

Taihei Go Rokku Hando Touwa

Mizuki Go Kyushu Ishida

Orihime Go Kyushu Ishida

Kanhasshuu Go Kisarazu Nomura

Yuuki Go Senshuu Takashihamasou
This pedigree was generated by