Pedigree of Meiyo To Eiko B'Hasu Go

Meiyo To Eiko B'Hasu Go

E'Tenshin Sakuraban

Daizen Go Daruma Kensha

G'Kouhei Go Of Kamino Ken

Kasen Go Shirai

L'Mizuki Sakuraban

M'Lux Tokimitsu No Himitsu

I'Hina Go Of Kamino Ken

A'Hajime Sakuraban

Hisashi Go Shirai

Fuuetsu Go Shirai

Hazuki Go Shirai
Shiki No Hana Go Shirai

Masato Go Shirai
Reika Go Shirai
This pedigree was generated by