Pedigree of Meiyo To Eiko B'Hasu Go
Meiyo To Eiko B'Hasu GoE'Tenshin SakurabanDaizen Go Daruma KenshaG'Kouhei Go Of Kamino Ken
Kasen Go Shirai
L'Mizuki SakurabanM'Lux Tokimitsu No Himitsu
I'Hina Go Of Kamino Ken
A'Hajime SakurabanHisashi Go ShiraiFuuetsu Go Shirai
Hazuki Go Shirai
Shiki No Hana Go ShiraiMasato Go Shirai
Reika Go Shirai
This pedigree was generated by