Pedigree of Chiai Issei Tochi

Chiai Issei Tochi

Takaryu Go Hagakure Kensha

Hakufumy No Fusako Go

Shui Ryucho Go Of Fighting Dog

Meikyo Go Ka Yo'Yoi Tomodachi

Hakufumy No Kyooi Go

Shui Ryucho Go Of Fighting Dog
Hakufumy No Hanamaki Go

Harumi Go Hagakure Kensha

I'Tochihibiki Go Sara Hana Kensha

Miyakohomare Go Aomori Mikamisou

Mao Go Zushi Murai

Azuka Go

Álomhegyi Brilla Buntaro

Gaara Ai Kodomo
This pedigree was generated by