Pedigree of Chiai Issei Tochi
Chiai Issei TochiTakaryu Go Hagakure KenshaHakufumy No Fusako GoShui Ryucho Go Of Fighting Dog
Meikyo Go Ka Yo'Yoi Tomodachi
Hakufumy No Kyooi GoShui Ryucho Go Of Fighting Dog
Hakufumy No Hanamaki Go
Harumi Go Hagakure KenshaI'Tochihibiki Go Sara Hana KenshaMiyakohomare Go Aomori Mikamisou
Mao Go Zushi Murai
Azuka GoÁlomhegyi Brilla Buntaro
Gaara Ai Kodomo
This pedigree was generated by