Pedigree of Artyomov Shoil

Artyomov Shoil

Nice And Easy Of Wolf Point

Hirotaro Go Di Casa Saporito

Zuiun Go Aiuzu Hoshi Kensha

Waka Go Sakai Naoya

Kanayama Hime Go Shun'You Kensha

Unshou Go Shun'You Kensha

Fujihime Go Higo Izawa

Artyomov Yanka

Kando Halne Wzgorze

Kaishi Go Shichimen Kensha

Iczczite Halne Wzgórze

Yakitoriya S Akulovoy Gory

Kajitsu No Houtaku Go
Orora Sangacu
This pedigree was generated by