Pedigree of Mi Go Yujo Akita

Mi Go Yujo Akita

M'Taiko Go Sara Hana Kensha

Taimaru Go Shun'You Kensha

Eitetsu Go Awa Matsushigesou

Ami Go Shun'You Kensha

Hanami Go Sara Hana Kensha

Rakutaro Go Shirai

Mao Go Zushi Murai

Mahime Go You Djenima

Changai Go You Djenima

Yuusuke Go Shirai

Aina Go Soga Gorouen

Rara Go You Djenima

Kouki Go Shirai

Reina Go Shirai
This pedigree was generated by