Pedigree of Okura Fujiko Go Etnakita Ken

Okura Fujiko Go Etnakita Ken

Kougen Go Senshuu Takashihamasou

Yoshifuru (Yoshihuru) Go Senshuu Takashihamasou

Zuikou Go Kouyasan Miyauchisou
Kuuki Go Senshuu Takashihamasou
Rinka Go Senshuu Takashihamasou

Kourin Go Hanawa Kisaragi
Kunihana Go Senshuu Takashihamasou

Kaiko Go Sakuraban

Momariu Delle Bianche Vallate

Mugen Go Awa Kuroiwasou

Ayumi Delle Bianche Vallate

Ioko Go Di Casa Saporito

Kunisu Go Senshuu Takashihamasou

Nao Go Shirai
This pedigree was generated by