Pedigree of Asaunryu Go Hakufumy

Asaunryu Go Hakufumy

Hakufuumaru Go Shinzansou

Tendoumaru Go Shikoku Mori

Takamasa Go Mikawa Yamamotosou

Komako Go Kanzakiya Kensha

Kyouko Go Osaka Korakuen

Touryuu Go Minatomaru
Takano (Kouya) No Sora Go Senshuu Takashihamasou

Shuuka Go Megumi

Tsunatora Go Megumi
Tenshou Go Kawasaki Kudou

Naoko Go Megumi

Yukina Go Misuzu Kohakusou

Hachidai Go Koyama Matsuba Sou

Kasumi Go Sendai Memesawa (Hibisawa)
This pedigree was generated by