Pedigree of Ryoko Go Samurai Yashiki

Ryoko Go Samurai Yashiki

L'Toramaru De La Vallee Des Samourais

Touyuu Go Kyushu Uedasou

Yuuki Go Kyushu Uedasou
Rinko Go Aso Inoue

Shizuka Go Ryuuhou Yamagami

Jinryuu Go Hanyuu Saijou

Sai No Kaede Go Ryuuhou Yamagami

Rikako No Chiyomi Go Shun'You Kensha

Fudoumaru Go Naruse Takeda

Tsugaru Tamenobu Go Maimu
Satsuki Go Ishinomaki Sankou

Rikako Go Shun'You Kensha

Unshou Go Kanzakiya Kensha

Fujihime Go Higo Izawa
This pedigree was generated by