Pedigree of Shogun Team B'Tenka Go
Shogun Team B'Tenka GoYuudai Go Shinrin SouTenjimmaru Go Sanshuu KuwayamaHokuju Go Senshuu Takashihamasou
Jun Go Sanshuu Kuwayama
Rin Go From HachimantaiKokuhoumaru Go Sanshuu Kuwayama
Kouhime Go Noshiro Koujusou
D'Keiko SamuraikatagiMasahiro Ken Go NamitoriGinji Go Shirai
Hoshi Go Namitori
I'Keiko Mai Go Sara Hana KenshaKenshin Go Kouyazan Miyauchisou
E'Kaya Go Of Kamino Ken
This pedigree was generated by