Pedigree of S'Tomoegozen Go Kiyama
S'Tomoegozen Go KiyamaP'Yamato Go KiYamaTaikou Go Shun'You KenshaEitetsu Go Awa Matsushigesou
Ami Go Shun'You Kensha
Geisha Kiriki Sama Go KiYamaMusashi Go Miyagi Kozaki Kensha
Akikohime Go De Kenshinsou
Kashiwa No Ki E'Seiya No IchirouMegapolis Style IchirouHoukou Go Fukuoka Sekido
Futaba Go Shirai
Kashiwa No Ki Akashi HimeKajitsu No Nikkotoshi Go
Daiichi Ni Go KiYama
This pedigree was generated by