Pedigree of Kenita Migoto Inu
Kenita Migoto InuAkita U Izis UtsukushiiRengoku D'ObakosowUmon Go Yonaiyamasou For Tycon
Tamayume (Tamayeume) Go Kosendou
Lika Czech JakobinAkebono Z Bambusoveho Haje
Ren'Ai Sabi Halne WzgòrzeBos KumadeOshitsumaru Go No Shatsuko
Eiko Tozama
Thayla Halne WzgòrzeAurora's Kumamoto Go
Kawakita Fuji Matricaria
This pedigree was generated by