Pedigree of Chuusei Go Inuma Kensha

Chuusei Go Inuma Kensha

Kaoru No Kimi Go Ryuuhou Yamagami

Tochi No Oonami Ryuuhou Yamagami

Touyuu Go Kyushu Uedasou

Momiji Go Ryuuhou Yamagami

Kokoro Go Ryuuhou Yamagami

Jinryuu Go Hanyuu Saijou

Sai No Kaede Go Ryuuhou Yamagami

Emiko De La Vallee Des Samourais

Touyuu Go Kyushu Uedasou

Yuuki Go Kyushu Uedasou
Rinko Go Aso Inoue

Bisei Go Tamba Oomae

Daichi Go Hanakawasou

Nagisa Go Tezuka Kensha
This pedigree was generated by