Pedigree of Sakura No Go Royal Nippon Akitos

Sakura No Go Royal Nippon Akitos

Rikuto Go Seaside Nakagawa
Masataka Go Yahata Kensha

Daishou Go Kibi Kuriosou

Yamatohime Go Kyuushuu Morishita
Shoo Go

Kaikyou Go Bode Tanakasou
Konami Go Marume

Noriko-ko Go Royal Nippon Akitos

Daishouzakura Go Yahata Kensha

Daishou Go Kibi Kuriosou
Youkoume Go Yahata Kensha

Kotohime Go Fujitaen

Shoudai Go Niigata Kuriyama
Taishi Go (Taiko Go) Nishikisou
This pedigree was generated by