Pedigree of Akinori

Akinori

Akira

Sugay Nicky Necky

Seppala Faitfull Of Wolf Ekomaru

Hasaki Team Kyu
Blondi

Cori

Amaterasu Inu Yoko Zuna Raku

Ani

Labradori Macko Bushi

Rising Sun Shiroi
Okajima Rinsai Aisha

Toya Nyoko

Takahiro Mori

Aisha
This pedigree was generated by