Pedigree of Ryusei Go Minami Rinkan

Ryusei Go Minami Rinkan

Sesshuu Go Kumamoto Kishi

Daiyuu Go Noheji

Samurai Go Piiyo
Asuka Go Noheji

Hanashigure Go Minatomaru

Touryuu Go Minatomaru

Kurumi Go Motodatesou

Yumehana Go Gumma Yamaguchi
Hatsukumo Go Noshiro Koujusou

Takekumo Go Sugisawa Kensha

Yuizuki Go Kosendou
Hanaka Go Miyagi Kozaki Kensha

Ryouko Go Miyagi Kozaki Kensha
Momoka Go Oyamaeki Minamisou
This pedigree was generated by