Pedigree of Ryusei Go Minami Rinkan
Ryusei Go Minami RinkanSesshuu Go Kumamoto KishiDaiyuu Go NohejiSamurai Go Piiyo
Asuka Go Noheji
Hanashigure Go MinatomaruTouryuu Go Minatomaru
Kurumi Go Motodatesou
Yumehana Go Gumma YamaguchiHatsukumo Go Noshiro KoujusouTakekumo Go Sugisawa Kensha
Yuizuki Go Kosendou
Hanaka Go Miyagi Kozaki KenshaRyouko Go Miyagi Kozaki Kensha
Momoka Go Oyamaeki Minamisou
This pedigree was generated by