Pedigree of Shuuka Go Megumi

Shuuka Go Megumi

Tsunatora Go Megumi
Tenshou Go Kawasaki Kudou

Tenpou Go Himawari
Hanako Go Kawasaki Kudou

Naoko Go Megumi

Fusazumi Go Boushuu Shirako
Hana Go Mizuhosou

Yukina Go Misuzu Kohakusou

Hachidai Go Koyama Matsuba Sou

Daikichi Go Hokuryuusou
Yuuko Go Daiichi Miyako

Kasumi Go Sendai Memesawa (Hibisawa)
Teitora Go Aso Inoue
Yuki Go Shichimen Kensha
This pedigree was generated by