Pedigree of Eikio Tozama
Eikio Tozama

Zuiho Go Nichinansou (Nichinansow)
Taiho Go Hatsutakiso

Taihei Go Takadasou
Haruka Go Todaso
Hana Go Bunan Warabi HakkensouKami No O Go Banbasou
Kunihana Go Takao Kensha

Aurora's Sky Flower

Ryuumei Maru Go Kyuushuu Mochimatsu
Tokumei Maru Go Kyuushuu Hara
Suzu Go Kyuushuu Mochimatsu
Aurora's DestinyKirinji Go Hosenkaku

Benirin Go Sanyu Kensha
This pedigree was generated by