Pedigree of Eikio Tozama
Eikio TozamaZuiho Go Nichinansou (Nichinansow)Taiho Go HatsutakisoTaihei Go Takadasou
Haruka Go Todaso
Hana Go Bunan Warabi HakkensouKami No O Go Banbasou
Kunihana Go Takao Kensha
Aurora's Sky FlowerRyuumei Maru Go Kyuushuu MochimatsuTokumei Maru Go Kyuushuu Hara
Suzu Go Kyuushuu Mochimatsu
Aurora's DestinyKirinji Go Hosenkaku
Benirin Go Sanyu Kensha
This pedigree was generated by