Pedigree of N'Takashi Go Aka To Shiro

N'Takashi Go Aka To Shiro

Danyuu Go Aso Inoue

Shoei Go Aso Inoue

Zuikaku Go Senshuu Takashihamasou

Shiroshikika Go Aso Inoue
Nairei (Sairei) Go Miss Otafukusou

Shoudai Go Niigata Kuriyama

Komahime Go Miss Otafukusou

Fuzuki Des Dragons Du Soleil Rouge

D'Kaishimi Go Des Dragons Du Soleil Rouge

Kaishi Go Shichimen Kensha

Misaki Go Kawabesou

V'Kotowaka Go De La Vallèe Des Dragons Sacrès

Kensei Go Okayama Nishioota (Nishi Oota)

Yorunokaori Go
This pedigree was generated by