Pedigree of Kokoro Go Ryuuhou Yamagami

Kokoro Go Ryuuhou Yamagami

Jinryuu Go Hanyuu Saijou
Miyakonishiki Go Daikantou

Miyakohomare Go Aomori Mikamisou

Komachi Bijin Go Daikantou

Shuuka (Hideka) Go Daikantou

Hidemaru Go Houjuen

Reika Go Katsurasou Oosawa

Sai No Kaede Go Ryuuhou Yamagami

Manjirou Go Maruyoshi

Awa Kokushi Go Tateyama Matsunaga

Saino (Ayano) Otohime Go Daikantou
Seika Go Ryuuhou Yamagami

Hidemaru Go Houjuen
Hikari Go Ryuuhou Yamagami
This pedigree was generated by