Pedigree of Osirann Go No Shatsuko
Osirann Go No ShatsukoKita No Tenkou Go SeigansouTenichimaru Go Kawashita KenshaAzumahibiki Go Musashi Kanedasou
Yumi Go Kawashita Kensha
Yoshino Go OtafukusouAzuma No Hikarimaru Go Seigansou (Higashi No Mitsumaru Aoiwaso)
Uwasa No Ryuhime Noshiro Tanizumisou
Shogunhime Go Okayama NakanishisouTochi No Shogun Go Saitama HibarisouTochimasa Go Musashi Kanedasou
Sakurahime Go Okamasa Kensha
Maihime Go Okayama NakanishisouIse Unryu Go Ise Meiwa Kensha
Suwahime Go Okayama Minami
This pedigree was generated by