Pedigree of Momoka Hime Go Kumamoto Kishi
Momoka Hime Go Kumamoto KishiDaiyuu Go NohejiSamurai Go PiiyoKoki Go Tetsuyukisou
Ami Go Haneda Junai
Asuka Go NohejiTaihou Go Shimizu Aoisou
Shirosachi Go Tetsuyukisou
Hanashigure Go MinatomaruTouryuu Go MinatomaruFukusukekou Go Kagaya
Yuuzuki Shimotsuke Yakushijisou
Kurumi Go MotodatesouTakekumo Go Sugisawa Kensha
Yuuzuki Shimotsuke Yakushijisou
This pedigree was generated by