Pedigree of Kokuryuumon Go Miyagi Kozaki Kensha

Kokuryuumon Go Miyagi Kozaki Kensha

Ryuuhou Go Zenhosha

Seihou Go Miyagi Fujiwara
Ryouun Go Mamurokawa Suzumoto
Fujimine Go Iinogawa Itou Kensha
Otohime Go Choufu Taniguchi Kensha

Ryuuzou Go Fukuoka Aramaki
Yaotome Go Zenhosha

Kougetsuhime Go Akita Shibata

Taiyoukou Go Akita Iijimasou

Fukusukekou Go Kagaya
Hakkouhime Go Akita Iijimasou
Ukigumo Go Akita ShibataKouki Go Kachouen
Yaotome Go Kosendou
This pedigree was generated by