Pedigree of Kashira Ju Go Royal Nipon Akitas

Kashira Ju Go Royal Nipon Akitas

Shouta Go Kyuberu

Shoudai Go Niigata Kuriyama
Tsuyoshi (Goushi) Go Hamada

Jun Go Mogami Habano
Koshinohime Go Niigata Miyao KenshaHokujou Go Noshiro Koujusou
Akizukihime Go Miyagi Andou

Junko No Ni Go Royal Nippon Akitos

Fuji Go Kiyokawasou

Taiho Go Furuyasou
Teruhime Go Juntai Dou

Nobuhime Go Kita

Sensui Go Tetsuyukisou
Ai No Sakura Go Narurisow
This pedigree was generated by