Pedigree of Daikibo Des Dragons Du Soleil Rouge

Daikibo Des Dragons Du Soleil Rouge

B'Kasumi De La Vallee Des Dragons Sacres

Kasuga Go Shirai
Kusumaru Go Shirai
Fuuwa Go Shirai

Mina No Hana Go Okayama Nishioota (Nishi Oota)

Kensei Go Okayama Nishioota (Nishi Oota)
Nami Go Kawabesou

Asahi Des Dragons Du Soleil Rouge

Masamune Go Kouyazan Miyauchisou
Kachuuka Oomono Go Kouyazan Miyauchisou

Kachuuka Mirei Go Oosaka Yamaguchi Kensha

U'Takayama Go Des Dragons Du Soleil Rouge

Hokuun No Ryuushou Go Watanabe

R'Ming Shu Des Dragons Du Soleil Rouge
This pedigree was generated by