Pedigree of Fuji
FujiSaionara Sun YochoBarbavari AzraDansy Of Ege Bodensee
Matai Narita Kiku
Rising Sun KemuriOshitsumaru Go No Shatsuko
Sakusaku Go No Shatsuko
IahabukiDaitanYuuki
Yamabuki-Go No Shatsuko
InakaCsepely Őre Hugo
Tahari
This pedigree was generated by