Pedigree of Chiyo Go Kantou Matsuhiro
Chiyo Go Kantou MatsuhiroChikuzan Go Onagawa Kyouritsu

Koma Go Hanawa Kisaragi

Nachi Go Watari Oomoriyamasou

Kireihime Go Moritake Sekinodaisou

Nene Go Okukujien

Taishi Go Aomori Mikamisou
Shinohana Go Meikyouen
Mizakura (Bizakura) Go Kantou MatsuhiroKaku Go Misaki Ootanisou

Daiki Go Shirai

Nanae Go Misaki Ootanisou
Marin Go Kanto Matsuhiro
This pedigree was generated by