Pedigree of Chikarisu Go Kiyama
Chikarisu Go KiyamaWaraku Go TakadasouKakuryuu Go TakadasouDaiki Go Mizushima Nakajimasou
Yuuka Go Takadasou
Kouka Go TetsuyukisouTougaku Go Mizushima Nakajimasou
Kiyuume Go Mizushima Nakajimasou
Aisha Go Takao KenshaJinryuh Go OhshimaTochiriki Go Akita Kodamasou
Fuji (Juji) Go Fujita Sou
Aki Hime Go Takao KenshaKaihou Go Nichinansou
Marie Hime Go Takao Kensha
This pedigree was generated by