Pedigree of Kouki Go Shirai

Kouki Go Shirai

Ukyou Go Shirai

Yuushou Go Musashi Aiwa

Matsukaze Go Musashi Aiwa

Sara Go Shirai
Azusa Go Shirai

Matsukaze Go Musashi Aiwa
Mimi Go Musashi Aiwa
Mayu (Nayu) Go Shirai

Yuushou Go Musashi Aiwa

Matsukaze Go Musashi Aiwa

Sara Go Shirai
Momoka Go Musashi Aiwa

Mikuni Go Matsusaka Yamanaka

Awa Aihime Go Musashi Aiwa
This pedigree was generated by