Pedigree of Yuzen Kiwa Goku No Syou
Yuzen Kiwa Goku No SyouShouou Ou Go Boushuu KaikasouMiyako Go DaikantouTerumasa Go Sunada Kensha
Miyakobijin Go Daikantou
Shinobu Go Fukushiwa OotamasouKura Go Kyouseisou
Touryuume Go Tamura Kumada Kensha
Yuzen Kiwa BagheeraRikiou Go SanbisowShinzan Go Hiratsuka Kensha
Toraougi Go Tajima Kitamura
Yuzen Kiwa Ryu Bu DzanL' Saburo H'YU
Mikkiwa Yuzen
This pedigree was generated by