Pedigree of Labradori Macko Bushi
Labradori Macko BushiRising Sun ShiroiOshitsumaru Go No ShatsukoKita No Tenkou Go Seigansou
Shogunhime Go Okayama Nakanishisou
Sakusaku Go No ShatsukoKyuumeimaru Go Miss Otafukusou
Eri Go Tokyo Takaryuu
Okajima Rinsai AishaEnshi TozamaZuiho Go Nichinansou (Nichinansow)
Aurora's Sky Flower
Yumitori KiyohimeSeppala Faitfull Of Wolf Ekomaru
Matai Narita Sudacho
This pedigree was generated by