Pedigree of Benisakura Go Sakai Naoya
Benisakura Go Sakai Naoya

Kaiyou Go Okufujisou

Hikarugenji Go Kantou Takeshi

Tensui Go Otafukusou

Ran Go Tamashima Haradasou

Shouki Go Edogawa Hiroshi (Maruhiro)
Taichimaru Go Isehara Futami
Aguri Go Hachioji Fukuda
Hiromi Go Sakai Naoya
This pedigree was generated by