Pedigree of L' Saburo H'YU
L' Saburo H'YURyusenkumo Go Tokai KenshaToun (Tohun) Go GenkaisouKosui Go Mogami Habano
Himiko Go Oita Nikko
Kotohime Go KenshuenDaiunjou Go Kisarazu Itou
Hana Go Shimoda Fuji
Hama Hime Of Mori No ToraTakara Go NichinansouKoshuu Go Aikensou
Chiyohime Go Nichinansou
Kita No Kata Go SubarusouKoshu Go Takaboshi
Subaru Go Houseien
This pedigree was generated by