Pedigree of Beniyuki Go Karahashisou

Beniyuki Go Karahashisou

Touhachi Go Enshu Tsukamoto Kensha

Naniwa Homare Go Takayasu Sou (Namikayo)

Tetsuyuki Go Watanabe Shi
Yaezakura Go
Tomihime Go

Tetsuyuki Go Watanabe Shi
Fukumusume Go
Yuka Go KarahashisouTetsukumo Go

Tetsuyuki Go Watanabe Shi
Kumome Go
Seiko Hime GoKonotama Go (Koshi Go)
Kaiko Hime Go
This pedigree was generated by