Pedigree of Okami Go No Shatsuko
Okami Go No ShatsukoKita No Tenkou Go Seigansou

Tenichimaru Go Kawashita Kensha
Azumahibiki Go Musashi Kanedasou
Yumi Go Kawashita Kensha
Yoshino Go Otafukusou

Azuma No Hikarimaru Go Seigansou (Higashi No Mitsumaru Aoiwaso)

Uwasa No Ryuhime Noshiro Tanizumisou
Shogunhime Go Okayama Nakanishisou

Tochi No Shogun Go Saitama Hibarisou

Tochimasa Go Musashi Kanedasou
Sakurahime Go Okamasa Kensha
Maihime Go Okayama Nakanishisou

Ise Unryu Go Ise Meiwa Kensha
Suwahime Go Okayama Minami
This pedigree was generated by