Pedigree of Lo Kai Shek Toshogu

Lo Kai Shek Toshogu

Ryuu Go Shun'You Kensha

Hokuun No Ryuushou Go Watanabe

Ryusho Go Hanamaki Azumasou

Hokuun No Ayahime Go Shichimen Kensha

Kajitsu No Chikara Go

Kakusui Go Tezuka Kensha

Yumenoshima No Eiko Go

U'Tamanoumi Gode La Vallee Des Dragons Sacres

Naoki Delle Bianche Vallate

Daiboh Maru Delle Bianche Vallate
Suki

Masahime Go Aizu Wakabasow

Ryusho Go Hanamaki Azumasou
Yoshihide Go Aizu Yoshikawa
This pedigree was generated by