Pedigree of Tenkai Go Sayurisow
Tenkai Go SayurisowTouichi Go Noshiro SenjusouTochi No Arashi Go OusouTakaryu Go Todaso
Ayaka Go Kawashita Kensha
Fujikoharu Go Noshiro Kokusensou
Kunika Go SayurisowKunihibiki Go Hyougo TatebayashiKasuga Go Wakagusa En
This pedigree was generated by