Pedigree of Nikasuko New Nero
Nikasuko New NeroFujioh Go Sagami ImaiShinfuji Go Nishio NakasugisouSatsuma Go Seefusou
Miki Go Hosenkaku
Tochi No Chicaru Go Sagami ImaiEcchuh No Tochiwaka Kaga Ikeuchi Kensha
Ohara Go Mogami
Higashi As Aras An UachtarainZoge YoshanKrug's Otoko Of Littlecreek
Tacara Saki Of Clear Spring
Sango Dai Ichi As Aras An UachtarainAki Toro
Hodaka Di Cambiano
This pedigree was generated by