Pedigree of Genkai Akita Inu Of Cacic
Genkai Akita Inu Of CacicDaikokuten Go Shichimen KenshaJinmu Go Aizu Hoshi KenshaKitahidemaru Go Ibaragi Otaka
Take Go Aizu Hoshi Kensha
Tenkoume Go Yamagata Shimizu KenshaTenichimaru Go Kawashita Kensha
Tomoharu Go Ukita Kensou
Chinki Akita Inu Of CacicZuiho Go Nichinansou (Nichinansow)Taiho Go Hatsutakiso
Hana Go Bunan Warabi Hakkensou
Sakura Go NichinansouKanzan Go Hanawa Kisaragi
Miyakohime Go Takao Kensha
This pedigree was generated by