Pedigree of Tenryu Go Hanamaki Abesou
Tenryu Go Hanamaki Abesou

Toshun Go Izu Nagatomo

Ise Unryu Go Ise Meiwa Kensha

Ise Kumo Go Ise Meiwa Kensha
Tochi Komachi Go Kyoto Teraishi
Yoshihime Go Nigata Kakajo KimuraDaido Go
Kaguyahime Go Toshin
Hanamakihime Go Hanamaki Sakarisow

Taihei Go Takadasou

Daibo Go Otafukusou
Shirayuki Go Takadasou
Ranyu Go Kamiyamasou

Daibo Go Otafukusou
Shirayuki Go Takadasou
This pedigree was generated by