Pedigree of Shinji Go Asshi Kensha
Shinji Go Asshi Kensha

Ryuushou Go
Miyuki Go
This pedigree was generated by