Pedigree of Rinka Go Takasaki Yamaguchi

Rinka Go Takasaki Yamaguchi

Hidemaru Go Houjuen

Toushou Go Aso Inoue Kensha

Touichi Go Noshiro Senjusou
Kakyou (Hanakagami) Go Aso Inoue
Benie Go Tochigi Nishikata ArakiKintarou Go Takao Kensha
Makihime Go Takatsuya

Haruna Go Takasaki Yamaguchi (Grace Garden)
Masatoshi Go Ibaraki Nishiyamasou

Kaunhime (Natsukumo Hime) Go Takasaki Yamaguchi

Kaiun Go Joushuu Tsukasa

Shizume Go Mangetsusou
This pedigree was generated by