Pedigree of Kami No O Go Banbasou
Kami No O Go Banbasou

Jinta Go Miyako Yamazaki Kensha

Kita No Oh Go Todasou

Akatsuki No Oh Go Suzuka Tokunaga
Mizuho Go Seinansou
Tochigiku Go Kikuchu RiasusouTochi No Hikari Go Odatesou
Kikuhome Go Miyako Kensha
Shirakatsura Go Bushi Yuko
This pedigree was generated by