Pedigree of Kami No O Go Banbasou
Kami No O Go BanbasouJinta Go Miyako Yamazaki KenshaKita No Oh Go TodasouAkatsuki No Oh Go Suzuka Tokunaga
Mizuho Go Seinansou
Tochigiku Go Kikuchu RiasusouTochi No Hikari Go Odatesou
Kikuhome Go Miyako Kensha
Shirakatsura Go Bushi Yuko
This pedigree was generated by