Pedigree of Benikomachi Go Shinkyuusou
Benikomachi Go ShinkyuusouDaikyoku Go Kisarazu ItouKita No Tenkou Go Seigansou

Tenichimaru Go Kawashita Kensha
Yoshino Go Otafukusou

Mari Go Shimoda Matsumoto

Tochi No Shogun Go Saitama Hibarisou
Aya Go Iseharasou
Koujakuou
This pedigree was generated by