Pedigree of Akuri Go Nagano Sakai
Akuri Go Nagano Sakai

Kouryuu Go Kojoudou

Tetsuyuki Go Akitsu Kensha

Yuuzen Go Mangetsusou
Yukihime Go Mitakadaira
Itoho (Shiho) Go IshikurasouYagyuu Go Ishikurasou
Tochi No Saehime Go Toyama Hikarisou
Bikouran Go Shinshuu Akazawa

Toun Go Taiwan Kisarazu

Ise Unryu Go Ise Meiwa Kensha

Suzuhime Go Oana Oana

Tohunme Go
This pedigree was generated by